Disciplinsku komisiju sačinjavaju  tri člana, a zadaci disciplinske komisije su da prati rad i povrede Statuta, Poslovnika i Pravilnika kluba i pravi prijedloge za smjene i zamjene, vodi disciplinske postupke protiv pojedinaca. 

Članovi Disciplinske komisije su: 

R.br. Ime i Prezime   Adresa stanovanja
1. Marinko Ilić   Bijeljina
2. Anel Hadžić   Jajce
3. Muamer Kapetanović   Tomislav Grad

Predsjednik Disciplinske komisije je Marinko Ilić.