Nadzorni odbor KKRuBiH sačinjen je od tri (3) člana.
Nadzorni odbor je zakonodavni, prati rad kluba, Skupštine i Upravnog odbora. Razriješava se na zahtjev disciplinske komisije. 

R.br. Ime i prezime   Adresa stanovanja
1. Miroslav Jakešević   Vrbica bb, Jajce
2.  Aldin Mizić   Sokolac, Bihać
3.  Slaviša Elez   Sarajevo

 

Za predsjednika od pomenuta tri člana predožen je Slaviša Elez.