Komisija za uzgoj, BH i IPO ispite.

Po Statutu  ovu komisiju sačinjavaju 5 članova i jedan od njih je predsjednik Komisije. Članovi moraju ispunjavati uvjete Statuta (da su uzgajivači ili FCI sudije za II FCI grupu ili sekciju 2 II FCI Grupe ili izlagači sa visoko zapaženim rezultatima, a predsjednik mora biti kinološki sudija za II FCI grupu, ili 2. sekciju II FCI grupe ili pasminu Rottweiler koja je u drugoj sekciji II FCI Grupe.

Članovi uzgojne komisije su: 

R.br. Ime i prezime   Uzgajivač/sudija
1. Mirsad Mizić   Uzgajivačnica "Vom Dobrenica"
2. Slaviša Elez   Uzgajivačnica "Elez Rott"
3. Nikola Petković   Uzgajivačnica "Of Nicolas Lion"
4. Alija Ćosić   Kinološki sudija FCI II, "Lions of Pliva"

Predsjednik uzgojne komisije je Alija Ćosić.